«Un cos saludable: experiència i comunicació» (de 3r ESO a 2n Bat)

Monogràfic d’Educació Corporal

Habitem el nostre cos, però realment l’experimentem plenament?

Objectiu: Conscienciar als estudiants de la bona postura per evitar mals hàbits posturals a fi de millorar la qualitat de vida i aconseguir un cos eficient.

A qui va dirigit: A l’alumnat de 3r, 4t Eso, 1r i 2n de Batxillerat

Temporització: 1 hora setmanal durant 3 mesos, 2 hores setmanals (sessions 1 hora) durant un mes i mig, o 3 hores setmanals durant 1 mes (sessions 1,5 hores) per grup-classe

Total hores activitat: 12 h

Lloc: IES que ho sol·licitin Docents: 2 per sessió i grup-classe

Activitat: Sessions teòrico-pràctiques amb visionat d’imatges.

Requeriments: Cal un espai diàfan, un projector i un ordinador portàtil.

Dossier pedagògic:

- Nocions bàsiques d'alineació anatòmica

- Beneficis d’una bona postura

- Exercicis senzills per mantenir la bona postura

- Espai per compartir sensacions, sentiments, reflexions,
pensaments, impressions etc.

Inscripcions: Fins al 26 de setembre a l’EMDC

Realització: Dilluns, dimarts o dimecres de 9 a 14 matí o de 3 a 4 de la tarda, durant el segon trimestre de curs

* Per altres opcions de dies i hores consultar a l’Escola

* Totes les activitats es realitzaran amb docents titulats amb el grau mitjà o superior de Dansa, de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà.

* Preu per hora i docent: 35 € + despeses de desplaçament

* Preu per dossier/u: 3 €