portada web 5

 

Declaració Responsable de Salut

Des d'aquí podeu enviar-nos la Declaració Responsable de Salut.

Recordem que es important avisar a l'escola de qualsevol canvi en l'estat de salut, així com si s'adverteix qualsevol dels símptomes descrits per el Departament de Salut que puguin ser sospitosos de Covid-19.

Gràcies per la vostra col·laboració.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT / INFANTS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT / ADULTS