portada web 5

 

Matriculacions per al curs 2011-12

Del 16 al 27 de maig transcorre el període de matriculacions per al curs 2011-12 a l'Escola Municipal de Dansa de Celrà.

Trobareu tota la informació en aquest [tríptic en format PDF].

Us podeu descarregar els fulls d'inscripció aquí: [infants i joves] i [adults].

Altres dades a tenir en compte:

- Per les quotes dels cursos trimestrals, de dansa aèria i de dansa oriental, consulteu a secretaria.
- Ingrés de la taxa de la matrícula al compte de "la Caixa": 2100 8134 46 2200040044, indicant nom complet de l’alumne/a i disciplina.
- Entrega del comprovant d’ingrés a secretaria.

Documentació a aportar en cas d'alumnat nou:
- full d’inscripció degudament omplert i signat.
- fotocòpia DNI de l’alumne/a i del pare/mare en cas de menors d’edat.
- fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
- compte bancari per la domiciliació.
- 2 fotografies carnet

El curs s’iniciarà dilluns 19 de setembre del 2011 i finalitzarà dissabte 23 de juny del 2012, seguint el calendari escolar, pel que fa a vacances i festius, que publiqui el departament d’Educació de la Generalitat.

Els rebuts es domiciliaran trimestralment.
En cas de baixa s’haurà d’omplir la sol·licitud corresponent abans del 20 de setembre pel primer trimestre, del 10 de desembre pel segon trimestre i del 20 de març pel tercer trimestre.
En cap cas es retornarà la taxa de la matrícula.