portada web 5

 

Pràctica Contemporani amb Raquel Gualtero

raquelgualteroProfessora: Raquel Gualtero Soriano
- Horari: dimecres de 9.45 a 12.30 h
- Durada: del 23 de maig al 20 de juny
- Preu: 135 €  (alumnat EMDC: 115 €)
- Pagament: Ingrés bancari a "la Caixa", 2100 8134 46 2200040044
Cal fer constar com a concepte d’ingrés: Nom complet de l’alumne/a i Contemporani R. Gualtero.
Per formalitzar la inscripció cal entregar el resguard d’ingrés a la secretaria de l'escola o enviar-lo per e-mail a escoladedansa@celra.cat