DANSA A LES ESCOLES

PROPOSTES DE PROGRAMACIÓ DE DANSA PER ALS CENTRES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Des de l'Escola de Dansa s’aposta per oferir les possibilitats educatives de la dansa i la descoberta del llenguatge del moviment als infants i joves dels centres educatius de la demarcació de Girona.
També s'inclou dins la proposta l’educació de la sensibilitat artística, per tal d’afavorir la creació de futurs públics.

PROJECTES: