portada web 5

 

«Coneguem els nostres creadors» (de 5è de primària a 2n d'ESO)

OBLECTIU:
Aprofitant el programa pedagògic Coneguem els nostres creadors, que forma part de la programació anual de l’EMDC, durant el segon trimestre, on durant un mes tota l’activitat de l’Escola gira entorn d’un/a creador/a de dansa del nostre país; pretenem fer extensiva l’activitat als centres educatius a fi d’apropar el/la creador/ra i la seva obra i alhora difondre la dansa i formar futurs públics per a aquest art escènic.

A QUI VA DIRIGIT:
A l’alumnat de cicle superior de primària i 1r i 2n d’ESO

TEMPORITZACIÓ:
1 sessió de 2 hores per 2 grup-classe
Total hores activitat: 2h (matí)

ACTIVITAT:
- Visita a l’escola
- Visionat de coreografies
- Explicació dels trets principals del personatge i la seva obra
- Taller de moviment en relació al material visionat

DOSSIER PEDAGÒGIC:
- Biografia i trajectòria artística del personatge
- Imatges
- Espai per recollir sensacions, sentiments, reflexions, pensaments, impressions etc. al voltant dels visionats (que farem arribar al personatge).

LLOC: Escola Municipal de Dansa de Celrà

DOCENTS: Dos per sessió i grup-classe

INSCRIPCIONS: Fins al 26 de setembre a l’EMDC

REALITZACIÓ: De dilluns a divendres de 10 a 12 matí, mesos febrer i març.