Preus 2019-2020

PREUS MATRÍCULA 2019-2020

Infants i joves (de 3 a 18 anys) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 euros
Adults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 euros
Adults matriculats el curs anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,40 euros
Infants matriculats el curs anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 20,40 euros
Escola de Dansa + Escola d' Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 euros
Escola de Dansa + Escola d' Art : restauració de mobles . . 89 euros
Documentació a aportar en cas d'alumnat nou:
- Document de dades bancàries per a tercers omplert i segellat pel banc.

La quota que es mostra a continuació és TRIMESTRAL i es domiciliarà al número de compte que ens hagueu proporcionat.

SEINI, PREELEMENTAL I ELEMENTAL
1 classe de ¾ h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 euros
1 classe de 1 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 60 euros
1 classe de 1,5 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 euros
2 classes de 1 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 euros
2,5 h a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  107 euros
3 h a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 euros
4,5 h a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 euros

JOVES I PTP* (entre 13 i 18 anys)
1,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 euros
2 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 euros
3 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 euros
3,5 hores a la setmana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 euros
4h hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 euros
4,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 euros
5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 euros
5,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 euros
6 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290 euros
6,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 euros
7 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 euros
7,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  340 euros
8 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 euros
8,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370 euros
9 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 euros
9,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  390 euros
10 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 euros
* programa trajectòries professionalitzadores.

ADULTS
1 hora a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 euros
1,25 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 euros
1,5 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 euros
2 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 euros
2,5 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 euros
2,75 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 euros
3 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 euros
A partir de 3 hores s'incrementarà la taxa trimestral a raó de 52 €/h
Abonament: 1 h pavelló + 1,5 emdc/ set. . . . . . . . . . .112,50 euros
Abonament: 2 h pavelló + 1,5 emdc/ set. . . . . . . . . .  145,80 euros

DANSES ÈTNIQUES,DISCIPLINES DE CIRC (aèria, teles i acrobàcia),
VEU I MOVIMENT, KUNG-FU i ALTRES

1 hora a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 euros
1,25 hores a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 euros
1,5 hora a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 euros
2 hora a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 euros

REDUCCIONS
• Del 35%, els majors de 65 anys.
• Del 40%, les persones amb diversitat funcional física o psíquica amb acreditació de l’ICAS equivalent o superior al 33%.
• Del 10%, quan s’acrediti tenir tres o més familiars matriculats a l’EMDC.
• Del 15%, per als alumnes matriculats en cursos anuals que s’inscriguin a cursos i tallers no anuals.

NORMATIVA
• Els rebuts es domicilien trimestralment.
• La taxa de la matrícula no es retornarà en cap cas.
• La quota trimestral no es retornarà en cap cas.
• Les BAIXES s’han de tramitar i signar dins els terminis establerts: abans del 25/9 (1T), 10/12 (2T) i 20/3 (3T) a secretaria.

Per ajuts a famílies cal adreçar-se a serveis socials: esocial@celra.cat

 

Vegeu també: Ordenança fiscal: Taxa per la prestació del Servei d'Escola de Dansa