Joves (13-18 anys)

Com a escola oferim una àmplia oferta formativa que permet a l’alumnat des de realitzar una sessió setmanal de la disciplina que prefereixi o be obtenir el certificat cursant el programa de Joves PTP.
Continuem treballant les diferents tècniques i disciplines com a eines per aconseguir un a major versatilitat i amplitud interpretativa a l’hora de ballar.

Dansa contemporània

Amb la pràctica d’aquesta disciplina realitzem una aproximació al treball tècnic basat en els estils Limon, Release i Contact improvisació majoritàriament desenvolupant les habilitats físiques necessàries per a la pràctica de la dansa (coordinació, força i elasticitat). Dins totes les sessions incorporem la pràctica de la improvisació per tal d’aconseguir una expressió corporal diferent i desenvolupar la creativitat cercant moviments propis. Iniciem a l’alumnat en el treball de partnering que es va desenvolupant al llarg dels cursos.

Dansa clàssica

Les sessions es basen en el mètode Vaganova que dóna com a resultat una tècnica clara i precisa amb moviments més lírics de la part superior del cos, millorant la fortalesa, la flexibilitat i la col·locació de l’alumnat. Com en totes les disciplines de l’escola i seguint la nostra línia pedagògica, tenim en compte l’estructura anatòmica de cadascú i posem especial èmfasi en el treball respectuós amb el propi cos. Donem l’opció, a l’alumnat que vol aprofundir més en aquesta tècnica, d’iniciar-se en el treball de les puntes (a partir de 14 anys).

Danses urbanes

Les sessions es basen en el mètode Vaganova que dóna com a resultat una tècnica clara i precisa amb moviments més lírics de la part superior del cos, millorant la fortalesa, la flexibilitat i la col·locació de l’alumnat. Com en totes les disciplines de l’escola i seguint la nostra línia pedagògica, tenim en compte l’estructura anatòmica de cadascú i posem especial èmfasi en el treball respectuós amb el propi cos. Donem l’opció, a l’alumnat que vol aprofundir més en aquesta tècnica, d’iniciar-se en el treball de les puntes (a partir de 14 anys).
JOVES JAZZ 2

Tècniques de circ

Dins d’aquestes sessions es practiquen l’acrobàcia, el trapezi i les teles aèries amb l’objectiu de donar una visió general d’aquestes tècniques a l’alumnat i adquirir la força, agilitat i flexibilitat necessària per realitzar aquest tipus de treball. Les tècniques de circ són una bona eina per l’alumnat de dansa atès que cada vegada més l’escena actual és més transversal i s’utilitza l’acrobàcia com una eina coreogràfica.
A partir de 15 anys l’alumnat pot accedir a les disciplines de tècniques aèries: dansa vertical amb arnés i teles aèries. Trobareu més informació a l’apartat d’adults.

Dansa Jazz

Aquest estil de dansa va néixer als anys cinquanta prenent elements del clàssic, el claqué, la dansa moderna i els ritmes caribenys. Destaca el treball de l’energia i l’expressivitat en el moviment i la gran connexió que aquesta disciplina té amb la música amb canvis inesperats, dinàmics i accentuats. Adient per aquelles persones que cerquen un estil de dansa diferent i molt actual. Com en totes les disciplines de l’escola i seguint la nostra línia pedagògica, tenim en compte l’estructura anatòmica de cadascú i posem especial èmfasi en el treball respectuós amb el propi cos i els hàbits saludables per la pràctica de la dansa.

Formació Joves PTP, de 13 a 18 anys

Etapa de quatre/cinc cursos amb un programa de trajectòries professionalitzadores, tan per encaminar estudis professionals de dansa o bé com a suport a d’altres especialitats escèniques que es vulguin realitzar una vegada finalitzat el Batxillerat. S’imparteixen les disciplines bàsiques de Contemporani (Limon i Release) i Clàssic. Es combina la tècnica i la creació individual i de grup; es treballa de manera regular la improvisació, la composició i la relació de la dansa amb altres llenguatges artístics; es treballen continguts d’anatomia, música i història de la dansa. Donem suport a la recerca i l’experimentació, i oferim la possiblitat de formar part de la Jove Cia. A més a més, durant tot el cicle, s’oferten altres disciplines i estils al voltant del cos i el moviment: danses urbanes, acrobàcia, ioga, tai-txí i pilates. Hores de pràctica presencial per obtenir la certificació: 1200 h.

TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS (PDF)

Horaris Joves 2020-2021(*)

1r curs
(nascudxs el 2008)
Contemporani – Dijous de 16.00h a 17.30h
Jazz – Dilluns de 18.30h a 20h
Clàssic + prep. física – Divendres de 19h a 21h
Danses urbanes – Dijous de 15.30h a 17h
Tècniques de circ – Dimarts i Dimecres  de 15.30h a 17h
2n curs
(nascudxs el 2007)
Contemporani – Dijous de 17.30h a 19.30h
Jazz – Dijous de 15.30h a 17.00h
Clàssic – Divendres de 16.00h a 17.30h
Danses urbanes – Dijous de 15.30h a 17h
Tècniques de circ – Dimecres de 15.30h a 17h
3r curs
(nascudxs de 2006)
Contemporani – Dilluns i/o dimecres de 15.45h a 17.45h
Jazz – dijous de 15.30h a 17.00h
Clàssic – divendres de 16.00h a 17.30h
Danses urbanes – Dijous de 18.30h a 20h
Tècniques de circ – Dilluns de 18.30h a 20.00h
General
(nascuts fins el 2003)
Contemporani – Dimecres de 15.45h a 17.45h
Clàssic – dissabte de 9.30h a 11.00h
Puntes – dissabtes de 11.00h a 11.45h
Jazz – dijous de 15.30h a 17.00h
Danses urbanes – Divendres de 19.90h a 21.00h

(*) En funció del volum d’inscripcions. l’EMDC es reserva el dret de modificar els grups i horaris.