Sensibilització i iniciació a la dansa (SEINI), de 3 a 6 anys

Aquesta etapa consta de 4 cursos on s’imparteixen els programes de Sensibilització i iniciació a la dansa que corresponen a cada edat.
Es treballa a partir de l’aprenentatge significatiu, fent especial atenció a la diversitat, l’experimentació i la descoberta.
A través del joc i l’ús de materials es desenvolupa la motricitat, la coordinació, l’expressió i el ritme. Compartir, escoltar, descobrir, gaudir… Des de la singularitat de cada infant i el seu procés de desenvolupament.

Preelemental, 7 anys

Curs d’enllaç entre la primera etapa i el nivell elemental. Es continua treballant a través del joc i s’introdueixen elements de les tècniques que s’ofereixen a l’elemental: contemporani, clàssic i danses urbanes. S’incrementa la durada de les sessions a 1.5 h

Horaris del curs 2023-2024 (*)

(*) En funció del volum d’inscripcions. l’EMDC es reserva el dret de modificar els grups i horaris.