Sensibilització i iniciació a la dansa (SEINI), de 3 a 6 anys

Aquesta etapa consta de 4 cursos on s’imparteixen els programes de Sensibilització i iniciació a la dansa que corresponen a cada edat.
Es treballa a partir de l’aprenentatge significatiu, fent especial atenció a la diversitat, l’experimentació i la descoberta.
A través del joc i l’ús de materials es desenvolupa la motricitat, la coordinació, l’expressió i el ritme. Compartir, escoltar, descobrir, gaudir… Des de la singularitat de cada infant i el seu procés de desenvolupament.

Preelemental, 7 anys

Curs d’enllaç entre la primera etapa i el nivell elemental. Es continua treballant a través del joc i s’introdueixen elements de les tècniques que s’ofereixen a l’elemental: contemporani, clàssic i danses urbanes. S’incrementa la durada de les sessions a 1.5 h

Horaris del curs 2022-2023 (*)

SEINI 3-4

(nascuts/des el 2018 i 2019)
Dimarts
16.45 h a 17.30 h i de 17.30 h a 18.30 h

SEINI 5

(nascuts/des el 2017)
Dilluns
17.30 h a 18.30 h

Dimecres
17.00 h a 18.00 h

SEINI 6

(nascuts/des el 2016)
Dimarts i/o Dimecres
17.00 h a 18.00 h

PRE-ELEMENTAL
(nascuts/des el 2015)
Divendres
17.00 a 18.30 h
SEINI 5-7

(nascuts/des entre 2015 i 2019)
Dissabte
11 a 12 h

(*) En funció del volum d’inscripcions. l’EMDC es reserva el dret de modificar els grups i horaris.