Coneguem els nostres creadors

Aquest programa té com a objectiu donar a conèixer l’univers creatiu, la figura i la trajectòria de l@s principals coreògraf@s i companyies del nostre país.

Mitjançant exposicions, visionats, treball a l’aula i trobada amb l’artista, volem oferir a l’alumnat la possibilitat d’immergir-se en els diferents universos i mostrar el món de les companyies professionals que treballen en el nostre territori.

“Coneguem els nostres creadors i creadores” s’insereix dins les activitats anuals de formació complementària de l’EMDC, i es porta a terme de manera transversal a totes les disciplines i edats a partir de 8 anys.

Creadors convidats el curs 2021/22

MAL PELO

“Mal Pelo, amb codirecció artística de Pep Ramis i María Muñoz, és un grup de creació escènica caracteritzat per una autoria compartida que ha donat com resultat més de 30 espectacles fins al moment. Des del 1989, Mal Pelo ha desenvolupat el seu propi llenguatge artístic a través del moviment i la creació de dramatúrgies que inclouen el text, bandes sonores originals, música en directe, la construcció d’espais escenogràfics, la llum i el vídeo entre altres eines escèniques.”

“María Muñoz i Pep Ramis han trobat en l’escena i la creació d’espectacles, un lloc per dipositar la necessitat d’experimentar, preguntar i compartir els temes que son vitals en la seva trajectòria. ” (text extret de la web de Mal Pelo)

www.malpelo.org

Històric

Curs 2010-2011 ÀNGELS MARGARIT

Curs 2011-2012 MAL PELO

Curs 2012-2013 MERCÈ BORONAT

Curs 2013-2014 CESC GELABERT

Curs 2014-2015 CARLES SALES

Curs 2015-2016 ANDRÉS CORCHERO

Curs 2016-2017 THOMAS NOONE

Curs 2017-2018 SOL PICÓ

Curs 2018-2019 MARTA CARRASCO

Curs 2019-2020 SABINE DAHRENDORF