MATRÍCULES CURS 2024-25

https://www.danzaedanza.com/en/news/death-steve-paxton.htmlSteve Paxton , 1939-2024
Gràcies per tant, al món de la dansa!!