Mostra de tardor

      alumnat del nivell elemental de l’EMDC