Preus matrícula 2023-2024

Infants i joves (de 3 a 18 anys): 36 €
Adults: 41 €
Adults matriculats el curs anterior: 24,60 €
Infants matriculats el curs anterior: 21,60 €
Documentació a aportar en cas d’alumnat nou:
La quota que es mostra a continuació és TRIMESTRAL i es domiciliarà al número de compte que ens hagueu proporcionat.

Reduccions

• Del 35%, els majors de 65 anys.
• Del 40%, les persones amb diversitat funcional física o psíquica amb acreditació de l’ICAS equivalent o superior al 33%.
• Del 10%, quan s’acrediti tenir tres o més familiars matriculats a l’EMDC.
• Del 15%, per als alumnes matriculats en cursos anuals que s’inscriguin a cursos i tallers no anuals.

Vegeu també:

Normativa

• Els rebuts es domicilien trimestralment.
• La taxa de la matrícula no es retornarà en cap cas.
• La quota trimestral no es retornarà en cap cas.
• Les BAIXES s’han de tramitar i signar dins els terminis establerts: abans del 25/9 (1T), 10/12 (2T) i 20/3 (3T) a secretaria.
Per ajuts a famílies cal adreçar-se a serveis socials: esocial@celra.cat

Preus

Seini, preelemental i elemental
1 classe de ¾ h a la setmana
58 €
1 classe d’1 h a la setmana Seini i Preelemental 63 €
1 classe d’1 h a la setmana Elemental 74 €
1 classe d’1,5 h a la setmana 79 €
2 classes d’1 h a la setmana 101 €
2,5 h a la setmana 113 €
3 h a la setmana 123 €
4,5 h a la setmana 165 €
Joves i PTP* (entre 13 i 18 anys)
1,5 hores a la setmana 84 €
2 hores a la setmana 116 €
2,5 hores a la setmana 132 €
3 hores a la setmana 147 €
3,5 hores a la setmana 179 €
4 hores a la setmana 210 €
4,5 hores a la setmana 242 €
5 hores a la setmana 268 €
5,5 hores a la setmana 284 €
6 hores a la setmana 305 €
6,5 hores a la setmana 325 €
7 hores a la setmana 342 €
7,5 hores a la setmana 357 €
8 hores a la setmana 373 €
8,5 hores a la setmana 389 €
9 hores a la setmana 399 €
9,5 hores a la setmana 410 €
10 hores a la setmana 420 €
* programa trajectòries professionalitzadores.
Adults
1 hora a la setmana 79 €
1,25 hores a la setmana 84 €
1,5 hores a la setmana 93 €
2 hores a la setmana 126 €
2,5 hores a la setmana 152 €
2,75 hores a la setmana 158 €
3 hores a la setmana 165 €
A partir de 3 hores s’incrementarà la taxa trimestral a raó de 55 €/h
Abonament:
1 h pavelló + 1,5 emdc/set
119 €
Abonament:
2h pavelló + 1,5 emdc/set
154 €
Danses ètniques, disciplines de circ, (aèria, teles i acrobàcia), veu i moviment, Kung-fu i altres
1 hora a la setmana 85 €
1,25 hores a la setmana 90 €
1,5 hora a la setmana 100 €
2 hora a la setmana 165 €