Preus matrícula 2020-2021

Infants i joves (de 3 a 18 anys), 34 euros
Adults , 39 euros
Adults matriculats el curs anterior, 23,40 euros
Infants matriculats el curs anterior, 20,40 euros
Escola de Dansa + Escola d’ Art, 48 euros
Escola de Dansa + Escola d’ Art : restauració de mobles, 89 euros
Documentació a aportar en cas d’alumnat nou:
La quota que es mostra a continuació és TRIMESTRAL i es domiciliarà al número de compte que ens hagueu proporcionat.

Reduccions

• Del 35%, els majors de 65 anys.
• Del 40%, les persones amb diversitat funcional física o psíquica amb acreditació de l’ICAS equivalent o superior al 33%.
• Del 10%, quan s’acrediti tenir tres o més familiars matriculats a l’EMDC.
• Del 15%, per als alumnes matriculats en cursos anuals que s’inscriguin a cursos i tallers no anuals.

Vegeu també l’Ordenança fiscal: Taxa per la prestació del Servei d’Escola de Dansa

Normativa

• Els rebuts es domicilien trimestralment.
• La taxa de la matrícula no es retornarà en cap cas.
• La quota trimestral no es retornarà en cap cas.
• Les BAIXES s’han de tramitar i signar dins els terminis establerts: abans del 25/9 (1T), 10/12 (2T) i 20/3 (3T) a secretaria.
Per ajuts a famílies cal adreçar-se a serveis socials: esocial@celra.cat

Preus

Seini, preelemental i elemental
1 classe de ¾ h a la setmana
55 €
1 classe de 1 h a la setmana 60 €
1 classe de 1,5 h a la setmana 75 €
2 classes de 1 h a la setmana 96 €
2,5 h a la setmana 107 €
3 h a la setmana 117 €
4,5 h a la setmana 157 €
Joves i PTP* (entre 13 i 18 anys)
1,5 hores a la setmana 80 €
2 hores a la setmana 110 €
3 hores a la setmana 140 €
3,5 hores a la setmana 170 €
4h hores a la setmana, 200 €
4,5 hores a la setmana 230 €
5 hores a la setmana 255 €
5,5 hores a la setmana 270 €
6 hores a la setmana 290 €
6,5 hores a la setmana 310 €
7 hores a la setmana 325 €
7,5 hores a la setmana 340 €
8 hores a la setmana 355 €
8,5 hores a la setmana 370 €
9 hores a la setmana 380 €
9,5 hores a la setmana 390 €
10 hores a la setmana 400 €
* programa trajectòries professionalitzadores.
Adults
1 hora a la setmana 75 €
1,25 hores a la setmana 80 €
1,5 hores a la setmana 88 €
2 hores a la setmana 120 €
2,5 hores a la setmana 144 €
2,75 hores a la setmana 150 €
3 hores a la setmana 157 €
A partir de 3 hores s’incrementarà la taxa trimestral a raó de 52 €/h
Abonament:
1h pavelló + 1,5 emdc/set
112,5€
Abonament:
2h pavelló + 1,5 emdc/set
145,8€
Danses ètniques, disciplines de circ, (aèria, teles i acrobàcia), veu i moviment, Kung-fu i altres
1 hora a la setmana 85 €
1,25 hores a la setmana 90 €
1,5 hora a la setmana 100 €
2 hora a la setmana 165 €