El nostre projecte

L’EMDC es defineix com una Escola de dansa contemporània i de noves tendències i té com a objectiu general la capacitació de l’alumnat per la pràctica de la dansa a nivell tècnic, creatiu i crític tant a nivell bàsic com a nivell professional, segons els interessos i possibilitats de cadascú. L’Escola ofereix una formació àmplia i de qualitat per a infants, joves i adults a partir de tres anys i introdueix un programa de sensibilització per a la dansa dins la programació del darrer quadrimestre del segon any de les Escoles Bressol de Celrà. El projecte educatiu de centre s’inscriu dins els principis generals que s’estableixen a la LEC i més específicament en el dret dels infants i joves a rebre una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, per la pau i amb respecte i atenció a la diversitat.

Us podeu descarregar el desenvolupament del nostre projecte a partir d’aquest enllaç: Projecte de l’EMDC

Una bona educació del moviment durant la infància repercuteix de manera significativa en l’àmbit afectiu, psicomotor i intel·lectual, en el decurs de tota la vida de les persones.